Certifikovaný Scrum Master (získajte zdarma v rámci projektu Zručnosti pre trh práce)

Agilné prístupy v súčasnosti predstavujú alternatívu k tradičnému projektovému riadeniu označovanému často Waterfall alebo Klasické projektové riadenie. Z oblasti IT sektora sa vďaka popularite dostáva aj do ostatných oblastí biznisu. Na tomto kurze sa zážitkovou a praktickou formou dozviete o podstate (princípoch a hodnotách) agility a pomocou simulácie spoznáte Scrum a KanBan.

Rovnako získate poznatky o role Scrum Master, Product Ownera, naučíte sa v Scrume plánovať a kontrolovať. Porovnáme relatívne odhadovanie s tradičným, zistíte, čo sú to Story Points, plánovací poker, Product Backlog, Sprint Backlog, Increment, Demo, Retrospective, Daily, Weekly, StandUp, Burndown chart alebo Hockey Stick.

Zameriame sa na dodávanie hodnoty, obrátime hore nohami tradičné vnímanie projektového manažmentu a definujeme Definition of Done.

V prípade záujmu môžte kurz ukončiť certifikáciou u Scrum.org a ziskať titul Professional Scrum Master.

Toto vzdelávanie je možné prefinancovať cez program Zručnosti pre trh práce, ktorý organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ciele

 • Budete vedieť, čo je to agilita
 • Spoznáte agilný mindset
 • Budete poznať Scrum prakticky
 • Získate prehľad o iteračnom prístupe k vývoju nových produktov a služieb

Obsah

 • Agilita v projektoch
 • Agilný manifest, hodnoty a princípy
 • Existujúce agilné metódy
 • Scrum všeobecne, roly, nástroje
 • Roly v Scrume – Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, Scrum Coach
 • Artefakty v Scrume – Product Backlog, Scrum Backlog
 • Ceremónie v Scrume – Sprint Planning Meeting, Stand-up Meeting, Review, Retrospective, Grooming
 • Simulácie iterácií
 • Simulácia scrum projektu prostredníctvom Lego Serious Play
 • KanBan – proces, triedy, WiP limity, roly a metriky
 • ScrumBan
 • Hybridné riadenie projektov
 • Príprava na certifikáciu PSM

Cieľová skupina

 • Záujemcovia o tému agility
 • Scrum Masteri, Product Owneri, členovia Scrum Teamu
 • Záujemcovia o certifikát PSM

Použité metódy

 • Krátke teoretické vstupy, diskusia
 • Aktivity a hry prezentujúce princípy agility
 • Príklady z praxe
 • Simulácia – Scrum for Lego
 • Serious gamming aktivita
 • Prezentácia
 • Vzorové testy a príklady
 • Diskusia s knihou Scrum Guide

Trvanie

 • 2 dni základy agility, scrum a kanban
 • 1 deň štúdium Scrum Guide a skúška
 • Prezenčne

Školiteľ

 • Peter Sochna, certifikovaný PM, certifikovaný kouč a konzultant, Scrum Master certified

Dátumy

 • 1.beh: 24.-26.6.2024
 • 2.beh: 1.-3.7.2024
 • 3.beh: 22.-24.7.2024

Cena

 • Pre záujemcu (zamestnanec) 999 EUR vrátane DPH
 • Pre uchádzača (nezamestnaný) 900 EUR vrátane DPH
 • v cene je skúška u Scrum.org
 • každý účastník obdrží Scrum Guide v elektronickej podobe
 • súčasťou ceny sú tréningové podklady v elektronickej podobe
 • získanie certifikátu je podmienené úspešným absolvovaním skúšky v zodpovednosti účastníka školenia

Objednávka

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna