Change Management Bootcamp

v rámci projektu Zručnosti pre trh práce realizovaného UPSVaRom.

Manažment zmeny je v súčasnosti považovaný za jednu z kľúčových kompetencií každého manažéra. So zmenami nielen v organizácii sa stretávame každodenne a nie vždy sú zmeny pozitívne prijímané.  Keďže rezistencia pri zmenách je prirodzená a nevyhnutná, kvalitná príprava na jej zvládanie je základným kameňom úspechu presadenia zmeny a tým aj predmetu projektu. Pri spúšťaní zmeny je dôležité motivovať všetkých dotknutých pre podporu presadzovania zmeny. Rovnako je nutné hneď na úvod naplánovať proces zmeny a kľúčové faktory úspešnosti. Na tomto školení sa prakticky pripravíte na všetky tieto výzvy.

Dozviete sa ako…

 1. iniciovať, naplánovať a kontrolovať proces zmeny
 2. vyhodnotiť prioritu, urgentnosť a rozsah zmeny
 3. vytvoriť adekvátny tím zmeny
 4. nastaviť atmosféru dôvery a optimizmu
 5. identifikovať odpor a pracovať s ním
 • Definícia zmeny, existujúce prístupy pre riadenie zmeny
 • Najčastejšie používané prístupy pre riadenie zmeny – John Kotterov proces, ProSci/ADKAR, Kubler-Rossovej krivka zmeny
 • Kick-off zmeny formou „Change Story“
 • Vyhodnotenie rozsahu, urgentnosti a dôležitosti zmeny
 • Plánovanie procesu zmeny – definovanie a zapojenie zúčastnených osôb, nastavenie komunikácie a architektúry zmeny
 • Tím zmeny – roly, zodpovednosti, kompetencie, nastavenie v organizácii
 • Kontroling a monitorovanie zmeny
 • Zvládanie odporu
 • Komunikačné techniky
 • Ukončenie a vyhodnotenie zmeny
 • Projektoví manažéri
 • Manažment
 • Agenti zmeny
 • Teoretické vstupy, prezentácia
 • Práca na reálnych procesoch
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

2 tréningové dni

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna