ESG

ESG v kocke

V posledných rokoch sa environmentálne, sociálne a riadiace (Environment, Social, Governance – ESG) praktiky stali kľúčovým zreteľom pre firmy, investičné subjekty a zainteresované strany po celom svete. Vzhľadom na súčasné výzvy, ako je klimatická zmena, sociálna nerovnosť a problémy riadenia firiem, získala relevancia ESG kritérií pri hodnotení udržateľnosti a spoločenského vplyvu spoločností nesmierny význam. Tento článok si kladie za cieľ osvetliť hlavné aspekty ESG a jeho význam, poskytujúc čitateľom komplexné pochopenie tohto transformačného prístupu k zodpovednému a udržateľnému podnikaniu.

Čo je ESG?

ESG predstavuje súbor faktorov, ktoré umožňujú investorom posúdiť nefinančný výkon spoločnosti, presahujúc tradičné finančné ukazovatele. Tieto tri hlavné komponenty ESG sú:

 1. Environmentálne (E):

Environmentálny faktor posudzuje spôsob, akým spoločnosť ovplyvňuje planétu. Zahŕňa aspekty, ako sú:

 • Emisie oxidu uhličitého a stratégie týkajúce sa klimatickej zmeny
 • Zavádzanie obnoviteľnej energie a opatrenia zamerané na energetickú účinnosť
 • Riadenie odpadu a iniciatívy recyklácie
 • Ochrana a udržateľné využívanie vody
 • Ochrana biodiverzity a snaha o zachovanie prírody

Spoločnosti, ktoré kladú dôraz na environmentálnu zodpovednosť, sa často snažia zaradiť svoje činnosti do udržateľných cieľov a snažia sa znížiť svoj ekologický odtlačok a prispieť k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie.

 1. Sociálne (S):

Sociálny komponent ESG skúma, ako spoločnosť spravuje vzťahy so svojimi rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane:

 • Dobrovoľníckej výhody a pracovných praxí, vrátane iniciatív zameraných na diverzitu a inklúziu
 • Zapojenie do komunity a filantropie spoločnosti
 • Ochrana údajov zákazníkov a opatrenia na ochranu súkromia
 • Bezpečnosť a kvalita produktov
 • Ochrana ľudských práv v celej dodávateľskej reťazci

Silný dôraz na sociálnu zodpovednosť pomáha budovať pozitívnu firemnú kultúru a budovať dôveru medzi zákazníkmi, zamestnancami a komunitami.

 1. Riadenie (G – Governance):

Riadiaci komponent ESG posudzuje riadiace a manažérske postupy spoločnosti, vrátane:

 • Nezávislosť a diverzita správnej rady
 • Platy výkonného vedenia a systémy odmeňovania
 • Práva akcionárov a zapojenie akcionárov
 • Transparentnosť a zodpovednosť vo finančnom výkazníctve
 • Etické podnikanie a opatrenia proti korupcii

Dôkladná riadiaca štruktúra zabezpečuje zodpovedné rozhodovanie a znižuje riziko neetických praktík, čím podporuje tvorbu dlhodobej hodnoty pre akcionárov a zainteresované strany.

Význam ESG:

Hľadisko ESG má široké dôsledky pre spoločnosti a investorov. Tu sú niektoré kľúčové dôvody, prečo sa ESG stalo kľúčovým aspektom moderných podnikateľských postupov:

 1. Opatrenia na zmiernenie rizika a odolnosť (resilienciu)

Spoločnosti s významnými ESG praxami majú často lepšie vybavenie na identifikáciu a riadenie potenciálnych rizík, ako sú environmentálne záväzky, legislatívne zmeny a reputačné problémy. Integrácia udržateľnosti do základných stratégií podnikania umožňuje firmám zvýšiť svoju odolnosť voči fluktuáciám a neistotám na trhu.

 1. Atraktívnosť pre zodpovedných investorov:

Zodpovedný investovanie, často známe ako sociálne zodpovedné investovanie (SRI) alebo udržateľné investovanie, získava významnú popularitu na finančných trhoch. Investori čoraz častejšie hľadajú spoločnosti s vysokými hodnoteniami ESG, pretože sa považujú za pravdepodobnejšie generovať dlhodobú hodnotu a zároveň riešiť spoločenské a environmentálne problémy.

 1. Zvýšená dôvera zainteresovaných strán:

Pozitívne výsledky v oblasti ESG pomáhajú budovať dôveru medzi zainteresovanými stranami, vrátane zákazníkov, zamestnancov, investorov a regulačných orgánov. Demonštrácia záväzku voči zodpovedným podnikateľským postupom podporuje silnejšie vzťahy a dobrú vôľu medzi rôznymi zainteresovanými stranami.

 1. Dodržiavanie predpisov a reputácia:

Keďže vlády a regulačné orgány na celom svete kladú väčší dôraz na udržateľnosť a korporátnu zodpovednosť, dodržiavanie ESG princípov môže chrániť spoločnosti pred právnymi a reputačnými rizikami.

Zhrnutie:

Záverečne, environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) praktiky sa stali kľúčovými faktormi pri hodnotení udržateľnosti a spoločenského vplyvu spoločností. Ako firmy čoraz viac uznávajú význam zodpovedných a udržateľných postupov, ESG zváženia budú aj naďalej formovať obraz podnikateľského rozhodovania a investičných stratégií. Integrovanie finančných cieľov s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi cieľmi umožňuje spoločnostiam vytvárať dlhodobú hodnotu a prispievať k pozitívnemu vplyvu na svet, v ktorom žijeme. Adoptovanie ESG nie je iba etickou povinnosťou, ale aj cestou k odolnejšej, zodpovednejšej a prosperujúcej budúcnosti.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna