Hybridný projektový manažér - Agile a Waterfal

Hybridný projektový manažér (Komplexný certifikačný program)

Jedinečná kombinácia školení a certifikácií v klasickom projektovom riadení (waterfall) ukončeného certifikátom IPMA a zároveň školením agilného prístupu ukončeného certifikáciou Professional Scrum Master.

V súčasnom dynamickom svete čelia projektoví manažéri rôznym výzvam. Poznať iba jeden prístup k riadeniu projektu nestačí. Preto ako jediní na Slovensku prichádzame s kombináciou tradičného a agilného školenia, v praxi označovaného ako hybridný prístup. A ako špecialitu prikladáme certifikáciu podľa IPMA a Scrum.org. Získate 2 dôležité certifikáty, ktoré odštartujú alebo podporia vašu projektovä kariéru.


Ciele

 • Poznať metódy a nástroje využívané v klasickom projektovom riadení (waterfall)
 • Poznať ceremónie, artefakty, roly a procesy v agilnom riadení
 • Byť pripravený na úspešné zvládnutie skúšky podľa štandardu IPMA Level D,C,B a Scrum.org.

Obsah

 • Projekt v tradičnom a agilnom ponímaní
 • Iniciácia, plánovanie, riadenie a ukončenie projektov
 • Nástroje a metódy pri tradičnom riadení projektu (WBS, Gantt chart, OBS,…..)
 • Agilný manifest, hodnoty a princípy
 • Najznámejšie agilné metodiky, frameworky a prístupy (Scrum, KanBan)
 • Proces Scrum, roly, zodpovednosti, ceremónie, artefakty
 • Hybridný prístup v riadení projektu
 • Terminológia a znalosti potrebné pre skúšku IPMA a Scrum.org

Cieľová skupina

 • Záujemcovia o získanie znalostí z oboch svetov (tradičné riadenie projektu a agilita)
 • Záujemcovia o certifikáciu IPMA
 • Záujemcovia o certifikáciu Scrum

Použité metódy

 • Prezentácia
 • Vzorové testy a príklady
 • Diskusia s knihou SPS4, Scrum Guide

Trvanie prípravného programu

 • Tradičné riadenie projektov kompakt – 1 deň
 • Agilné riadenie projektov – 1 deň
 • Príprava na skúšku IPMA – 2 dni
 • Príprava na skúšku Scrum.org – 1 deň
 • Skúška IPMA – 2 dni
 • Skúška Scrum.org – 1 deň

Školiteľ

 • Peter Sochna, certifikovaný PM, certifikovaný kouč a konzultant, Scrum Master certified

Dátumy

Cena

 • Cena pri certifikácii IPMA úroveň C – 2.899 EUR s DPH
 • Cena pri certifikácii IPMA úroveň B – 3.399 EUR s DPH
 • V cene je certifikácia IPMA a Scrum
 • každý účastník obdrží výtlačok certifikačnej publikácie SPS4
 • súčasťou ceny sú tréningové podklady v elektronickej podobe

Objednávka

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna