IPMA stupeň C 1. – Prípravný workshop

Vzdelávací program sa skladá z 2 modulov:

 • Modul 1. – IPMA stupeň C – príprava na certifikáciu (toto školenie)
 • Modul 2. – IPMA stupeň C – kick-off a certifikácia (dostupný tu)

Máte aspoň 3 ročné skúsenosti s riadením projektov? Chcete si svoje znalosti overiť nezávislou autoritou a získať medzinárodne platné osvedčenie o vašich projektových kompetenciách?

V rámci tohto rozvojového programu si zosumarizujete všetky relevantné vedomosti a pripravíte sa na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky IPMA stupeň C.

Workshop realizuje certifikovaný konzultant a zároveň hodnotiteľ a prezident IPMA.

Toto vzdelávanie je možné prefinancovať cez program Zručnosti pre trh práce, ktorý organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


Ciele

 • Upevniť si vedomosti o riadení projektov
 • Poznať certifikačný proces a špecifiká skúšky v prezenčnom aj online režime
 • Oboznámiť sa s IPMA terminológiou podľa SPS4
 • Byť pripravený na skúšku

Obsah

 • Refresh a sumarizácia metodiky riadenia projektov
 • Prehlbovanie relevantnej teórie
 • IPMA jazyk a špecifická terminológia
 • Prezentácia oblastí, prvkov a kľúčových ukazovateľov
 • Vzorové príklady, testy a simulácie

Cieľová skupina

 • Záujemcovia o certifikáciu IPMA stupeň C

Použité metódy

 • Prezentácia
 • Vzorové testy a príklady
 • Diskusia s knihou SPS4

Trvanie

 • Workshop – 2 dni

Dátumy

Môžte sa prihlásiť na ľubovolný beh.

 • 20.-21.máj 2024
 • 1.-2.7.2024
 • 25.-26.7.2024
 • 19.-20.8.2024

Cena

 • Cena pre uchádzača o zamestnancie – 899 EUR s DPH
 • Cena pre zamestnanca – 999 EUR s DPH
 • Súčasťou ceny sú tréningové podklady v elektronickej podobe

Školiteľ

 • Peter Sochna, certifikovaný PM, certifikovaný kouč a konzultant, Scrum Master certified
 • Kurz realizovaný spoločnosťou Prolivea, s.r.o.

Objednávka

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna