IPMA stupeň D 1. – Project Management Basics

Vzdelávací program sa skladá z 2 modulov:

 1. IPMA stupeň D 1. – PM basics (toto školenie)
 2. IPMA stupeň D 2. – príprava a certifikácia (dostupný tu)

Chcete sa uplatniť na trhu práce? Jednou z najžiadanejších pozícií sú tie, ktoré sú zamerané na riadenie projektov. Vďaka tomuto programu máte možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát v projektovom riadení a zaistiť si úspech pri hľadaní zamestnania.

Toto prvé školenie praktickým spôsobom približuje základné metódy a nástroje používané pri riadení projektov. Budete tak plnohodnotným členom projektového tímu.

Toto vzdelávanie je možné prefinancovať cez program Zručnosti pre trh práce, ktorý organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


Ciele

 • Poznať metódy a nástroje využívané v klasickom projektovom riadení (waterfall)
 • Vedieť ich využiť v praxi

Obsah

 • Projekt a projektový manažment
 • Iniciácia projektu
 • Plánovanie projektu (rozsah, čas, zdroje, organizácia, riziká
 • Kontroling projektu
 • Ukončenie projektu

Cieľová skupina

 • Členovia projektového tímu
 • Experti zapájaní do projektov
 • Záujemcovia o prácu v oblasti projektov

Použité metódy

 • Prezentácia
 • Práca s reálnymi projektami
 • Diskusia

Trvanie prípravného programu

 • Projektový manažment PM Kompakt – 3 dni

Školiteľ

 • Peter Sochna, certifikovaný PM, certifikovaný kouč a konzultant, hodnotiteľ IPMA

Dátumy

 • 27.-29.5.2024
 • 17.-19.6.2024
 • 25.-27.6.2024
 • 29.-31.7.2024
 • Prosím informujte nás o vybratom termíne a tiež, ak vám žiaden nevyhovuje. Ďalšie termíny od júla pripravujeme.

Cena

 • cena pre uchádzačov o prácu – 899 € s DPH
 • cena pre zamestnancov – 999 €
 • súčasťou ceny sú tréningové podklady v elektronickej podobe

Objednávka

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna