konferencia

Konferencia Projektového Manažmentu 2023

19.októbra sa v hoteli Tatra v Bratislave uskutoční už 17-ty ročník konferencie projektového manažmentu, ktorú organizuje časopis eFocus v spolupráci s IPMA Slovakia a PMI Chapter Slovakia.

Téma tohto ročníka je Riadenie projektov v dynamickom prostredí a zameriava sa na výzvy a stratégie riadenia projektov v súčasnom dynamickom a neustále meniacom sa prostredí.

Podujatie sa bude zaoberať témami ako prispôsobenie projektových metodík a postupov na rýchlo meniace sa podmienky, agilné riadenie projektov, zvládanie neistoty a rizík, a flexibilné prispôsobenie sa novým požiadavkám a výzvam.

Hybridný formát konferencie umožní účastníkom nielen fyzickú prítomnosť, ale aj virtuálnu účasť prostredníctvom online platformy.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, najnovších trendov a osvedčených postupov v riadení projektov v dynamickom prostredí.

Účastníci budú mať príležitosť získať nové poznatky, naviazať kontakty a diskutovať o riešeniach pre úspešné riadenie projektov v dnešnej rýchlo sa meniacej spoločnosti.

Na záver podujatia sa uskutoční raut s možnosťou networkingu.

Vykazovanie PDU: držitelia PMI certifikátu si môžu vykázať za každú absolvovanú prednášku 1 PDU, celom za podujatie 7 PDU.

Prednášajúcimi sú:

  • Mária Bieliková, riaditeľka, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
  • Andrej Krištúfek,  spoluzakladateľ Remote People
  • Barbara Zuzana Bodnar, program manažérka pre Enhanced Digital Global Experience, Takeda
  • Lukáš Okal, Sales Engineer & Product Manager at BatteryCheck
  • Jozef Hrnčár, Head of PMO, Tatra banka
  • Petr Všetečka autor knihy Projektové myslenie
  • Sandra Hemzová, Projekt Skupinová terapia
  • Tibor Sátor, coach/mentor
  • moderátor: Imrich Tatiersky, Chief Technology Officer, JRK Slovensko

Viac info nájdete na: pm2023 | efocus

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna