Motivation in projects

Motivácia tímu v praxi

22.novembra sa v brnenskom Red Hat centre uskutočnilo stretnutie Projektového undergroundu na tému Motivácia v projekte. Účastníci nazdieľali svoje vlastné a konkrétne skúsenosti, ako motivovať projektový tím v rôznych situáciách a fázach projektu. Prinášame vám výber zaujímavých postrehov:

 • Najväčším motivátorom v projekte je vytvorenie kultúry, ktorá zahŕňa zdieľanie vízie, poskytovanie autonómie, spoluprácu s prirodzenými lídrami, prejavovanie nadšenia pre cieľ, a videnie hodnoty projektu.
 • Zapojte tím do plánovania a počúvajte jeho potreby.
 • Poskytujte možnosti osobného rozvoja, autonómiu a uznania.
 • Motivujte na prijímanie zodpovednosti a vytvárajte bezpečné pracovné prostredie.
 • Úprimnosť k tímu a empatie sú kľúčové, rovnako ako poznanie osobnostných typov členov tímu.
 • Zapájajte zamestnancov a kolegov viac, aby prekonali odpor k zmene.
 • Pracujte s motiváciou na začiatku projektu a udržujte ju priebežne, aj pri práci na niekoľkých projektoch.
 • Pri dlhodobých projektoch udržujte účastníkov zapojených pomocou pravidelnej komunikácie, oslavovania míľnikov i rozhodovania o ďalšom postupe.
 • Po neúspechu analyzujte príčiny, hľadajte poučenie a pozitíva.
 • Zamerajte sa na pozitívne aspekty pri riešení frustrácie tímu z globálnych dianí vo firme.
 • Veďte členov tímu k poskytovaniu dôležitých informácií pre riadenie projektu a budujte záujem o strategické plánovanie.
 • Poskytujte doplňujúce školenia a podporu pre zdokonalenie zručností.
 • Komunikujte očakávania, ponúkajte príležitosti na rozvoj a zdôraznite prínos nových prístupov.

Celkovo je kľúčom k úspešnej motivácii v projekte kombinácia osobného prístupu, transparentnej komunikácie, a pružného prispôsobenia sa potrebám tímu a projektu.

Nejde teda vždy a stále iba o peniaze. Horeuvedené body by mali byť štandardnými prejavmi zdravej projektovej kultúry a teda aj základom pre zdravé fungovanie a angažovanie tímu.

Pokiaľ máte doplňujúce nápady a skúsenosti, budeme radi ak sa s nami podelíte.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna