Čo je to projekt?

Aj vás sa častokrát známi pýtajú čo je to vlastne ten projekt a čo teda robíte?

Aby som predišiel týmto otázkami, rozhodol som sa urobiť túto stránku.

Najprv niečo pre teoretikov. Oficiálna definícia znie napríklad takto.

Projekt je časovo a vecne (teda zdrojmi) ohraničená (spravidla jedinečná) úloha, ktorá sa realizuje interdisciplinárne.

Projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny. Je jedinečný (neopakuje sa v čase – nejedná sa o pravidelnú činnosť) časovo ohraničený (má obmedzené trvanie), jednoznačne priraditeľný (jednoznačne vieme určiť, kto je zaň zodpovedný) a má obmedzené zdroje (finančné, materiálne, ľudské, časové a pod.).

legoprojekt

A teraz ľudskou rečou

Projekt je v prvom rade súbor aktivít, ktoré treba vykonať aby sme dosiahli nejaký cieľ. Tým cieľom môže byť postavenie domu, presťahovanie sa, zlúčenie dvoch firiem do jednej, zahájenie výroby nového lieku či automobilu ale aj „jednoduchá“ záležitosť ako napríklad svadba či vianočný večierok firmy.

Hranice medzi projektom a nenáročnou aktivitou sú veľmi citlivé a individuálne. Kým vo farmaceutickej oblasti je priemerná dĺžka projektu 3 roky, v IT a Telco oblasti ide o 3 až 6 mesiacov. (Len pre zaujímavosť, počas 3 rokov skrachuje 80% novo-vznikajúcich firiem.)

Aktivity na projekte sú rôzne a preto na ne zväčša potrebujeme ľudí s rôznymi znalosťami. Hovoríme o interdisciplinárnom tíme.

A taktiež okrem času a ľudí potrebujeme peniaze.

Tri hlavné parametre projektu:
  1. Rozsah – čo treba urobiť (cieľ vs aktivity)
  2. Čas – potrebný na realizáciu všetkých aktivít
  3. Zdroje – ľudské, finančné a materiálové

vytvárajú spolu tzv. Trojuholník projektového riadenia alebo Trojimperatív.

PM-triangle

Na záver mi nedá nespomenúť niečo, čo nazývame Projektitída. Slovo projekt sa stalo veľmi populárnym a tak dnes projekty riešia takmer všetci. Či už deti v škole (komplexnejšie domáce úlohy) alebo v práci (keď sa to volá projekt, vyzerá to dôležitejšie). Je preto dôležité, aby si v každej spoločnosti zadefinovali jasné pravidlá od akej komplexnosti sa realizované aktivity budú nazývať a najmä riešiť ako projekty. Ale o tom už niečo viac nabudúce.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna

One thought on “Čo je to projekt?

Comments are closed.