Školenia a certifikácie zdarma

Vďaka projektu Úradu práce s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa, majú všetci možnosť získať zdarma relevantné školenia a taktiež certifikácie.

Ponuka platí pre nezamestnaných aj zamestnaných, ktorí si chcú udržať svoje pracovné miesto, prípadne sa posunúť vo svojej kariére inde alebo vyššie.

Na získanie dotácie sú potrebné 2 jednoduché kroky:

 1. REGISTRÁCIA
 • Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania
 • Žiadosť a vzor žiadosti nájdete na stránke ÚP
 • Po vyplnení stačí žiadosť odoslať mailom na Úrad práce (Oddelenie služieb pre občana) podľa miesta trvalého bydliska. Kontakty sú na https://www.upsvr.gov.sk/. Žiadatelia môžu zaniesť žiadosť aj osobne do podateľne.
 • Pracovníčky UPSVaR majú uchádzačov pridelených abecedne podľa priezviska. Niekde trvá registrácia niekoľko dní, inde to riešia obratom. Po absolvovaní školenia sa môžete odhlásiť.

2. ŽIADOSŤ o poskytnutie príspevku na vzdelávanie

 • Žiadosť a vzor žiadosti nájdete tu.
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku sa zasiela na Oddelenie vzdelávania, projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa, až po zaregistrovaní na ÚP.
 • Žiadosť spolu s uvedenými prílohami vyplňte a vytlačte:
 1. Žiadosť – časť 1.- vypĺňa záujemca o zamestnanie.
  Vypĺňate strany 1-5, je to najdôležitejšia časť. V jednotlivých bodoch zdôvodnenia píšte tak, aby bolo zrejmé, že toto školenie a certifikácia sú pre vás dôležité.
 2. Žiadosť – Vyhlásenie – vypĺňa záujemca o zamestnanie.
 3. Žiadosť – 2 časť – vypĺňa spoločnosť, ktorá školenie realizuje.
 4. Výpis z obchodného registra – kópia Výpisu z OR SR spoločnosti, ktorá školenie realizuje, dostupná na www.orsr.sk, prípadne na www.zrsr.sk.
 5. Cenový prieskum – dodá spoločnosť, ktorá školenie realizuje, prípadne si cenový prieskum môžete zrealizovať sami (vzor nájdete v adresári
 6. Profil absolventa – dodá spoločnosť, ktorá školenie realizuje.
 7. Inzeráty – nájdite si a vytlačte 2 až 3 inzeráty na konkrétne pracovné miesto, ideálne s potrebou absolvovania vybraného školenia.

Podľa aktuálnych informácií je niekde výška požadovaného príspevku limitovaná, inde zasa nie.

Oficiálne stránky Úradu práce o projekte nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/prevencia-proti-nezamestnanosti-urady-prace-obcanom-zaplatia-kurzy-podla-ich-vyberu.html?page_id=1248495

Aktualizované informácie:

 • Maximálna výška dotácie je 1.848 €
 • Jeden záujemca si môže žiadať iba jeden vzdelávací program
 • Žiadosť treba doručiť najneskôr 21 dní pred podujatím
 • Posledné žiadost doručiť do 1.10.2023
 • Uskutočnenie kurzu do 17.10.2023
 • V niektorých mestách sú prostriedky vyčerpané!

Z našej ponuky vám ponúkame:

V prípade záumu nás kontaktujte.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna