Cvičný test na IPMA/SPPR certifikáciu

Toto je simulácia testu, ktorý absolvujú počas certifikačnej skúšky záujemcovia o certifikát IPMA/SPPR.
V ostrom teste je 60 otázok, na ktoré majú účastníci 60 minút.
Na úspešné zvládnutie testu je potrebné správne zodpovedať 40 otázok.
Jedna z odpovedí je vždy správna (a nie vždy tá najdlhšia :-))

Please enter your email:

1. Implementácia Projektového Riadenia zahŕňa nasledovné poradie krokov:

 
 
 
 

2. Hlavné procesy pri riadení integrácie projektu sú:

 
 
 
 

3. Dekompozičný proces je technika využívaná pre zostavenie

 
 
 
 

4. Máme 4 činnosti. Činnosť A trvá 5 dní, B 10 dní, C 5 dní a D 4 dni.Činnosti majú nasledovné väzby: A-B, A-C, B-D,C-D. Koľko trvá kritická cesta projektu?

 
 
 
 

5. Pod zdrojmi projektu rozumieme:

 
 
 
 

6. Riadenie konfigurácií je nástroj pre

 
 
 
 

7. Čo má v každom prípade zahŕňať plán na zmiernenie rizík?

 
 
 
 

8. Čo je komunikácia v projektovom tíme?

 
 
 
 

9. Čo je kvalita projektu?

 
 
 
 

10. Projektový vedúci má byť schopný:

 
 
 
 

11. Projektový vedúci má byť schopný:

 
 
 
 

12. Projektový vedúci má byť schopný

 
 
 
 

13. Projektový vedúci nemá

 
 
 
 

14. Štandardný cyklus riešenia problémov predstavuje

 
 
 
 

15. Systém riadenia kvality je

 
 
 
 

16. Kríza projektu predstavuje

 
 
 
 

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 71 posts and counting. See all posts by Peter Sochna