Najlepším projektom roka je Tvarová biometria Tatra banky

Víťazom 6. ročníka súťaže Projekt roka 2018, ktorú pred časom vyhlásila Spoločnosť pre projektové riadeniePMI Slovakia Chapter a organizácie sa ujal portál efocus.sk, sa stal projekt Tatra banky „Tvárová biometria“.  Projekt s oficiálnym názvom Online BU-BUC, skrátene Online Bežný Účet a Bezúčelový Úver Classic bol vo viacerých smeroch výnimočný pre slovenských obyvateľov – z pohodlia domova prostredníctvom mobilu rádovo v minútach získať úver či účet.

Takáto služba je unikátna v Európe a posúva inovatívnosť bankovníctva na Slovensku o rád ďalej. Z technologického hľadiska výsledkom je zaručené online overenie nového klienta na základe biometrických znakov jeho tváre prostredníctvom mobile, a to bez jeho fyzickej prítomnosti ako aj spoluúčasti pracovníka banky na procese poskytnutia produktu. Takto overenému novému klientovi následne umožniť skutočné online otvorenie bežného účtu alebo poskytnutie spotrebného úveru v priebehu 10 minút. Od žiadosti až po načerpanie úveru. A nie len novému klientovi, ale aj existujúcemu. Všetko v Tatra Banka mobilnej aplikácii v smartfóne.

Z pohľadu projektového riadenia to bola pre Tatra banku rovnako veľká výzva. V rozsahu tohto projektu išlo o unikátne riešenie, ktoré vyžadovalo dynamickú koordináciu viacerých tímov „Scrum in Scrum“. Projekt tohto rozsahu a štruktúre bol prvý unikátny projekt v Tatra banke, ktorý bol realizovaný formou tzv. agilného projektu. Celý projektový team vrátane subdodávateľov a externých pracovníkov mal priamo alokovaných viac ako 100 členov a čiastočne v obmedzenej miere na projekte participovali ďalší interní a externí pracovnici formou konzultácii a čiastkových úloh. Takto na projekte celkový počet participujúcich ľudí dosiahol hranicu 200. Na projekte sa zúčastnilo celkovo 16 odborov a oddelení Tatra banky a 14 externých dodávateľov.

Druhé miesto získal projekt ANDREW VS40 spoločnosti ITW Slovakia. Ide o výrobu plastových ofukovačov, ktoré sú osadené v palubnej doske pre nový model auta Mercedes-Benz X class. Do projektu boli zapojené sesterské závody riešiteľa v Nemecku a v Číne a zo strany zákazníka zase závod Nissan v Japonsku.

Tretiu priečku najlepších projektov obsadila spoločnosť T-Systems Slovakia za implementáciu kolekcie kolaboračných služieb (GWS+) v rámci materskej spoločnosti Deutsche Telekom.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 71 posts and counting. See all posts by Peter Sochna