Príprava a certifikácia IPMA Level B (v rámci projektu Nestrať prácu-vzdelávaj sa)

Máte aspoň 5 ročné skúsenosti v riadení projektov? Chcete si svoje znalosti overiť nezávislou autoritou a získať medzinárodne platné osvedčenie o vašich projektových kompetenciách?

V rámci tohto rozvojového programu si zosumarizujete všetky relevantné vedomosti a pripravíte sa na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky.

Nenechajte nič na náhodu a oslávte svoj osobný úspech, keď dostanete do rúk svoj certifikát.

Workshop realizuje certifikovaný konzultant a zároveň hodnotiteľ a prezident IPMA Slovensko.

Na konci programu absolvujete certifikačnú skúšku IPMA stupeň B a budete medzinárodne Certifikovaný Senior Projektový Manažér.


Ciele

 • Budete poznať certifikačný proces a špecifiká skúšky v prezenčnom aj online režime
 • Zopakujete su všetky relevantné metódy a nástroje pre plánovanie a riadenie projektu
 • Spoznáte IPMA terminológiu podľa SPS4
 • Zístíte ako napísať Správu o Projekte
 • Vyskúšate si skúšku „na nečisto“ a zistíte, kde máte medzery

Obsah

 • Prezentácia oblastí, prvkov a kľúčových ukazovateľov
 • Diskusia o všetkých 28 prvkoch SPS4
 • Vzorové príklady, testy a simulácie
 • Tipy a triky, najčastejšie chyby
 • Návod na spracovanie Správy o projekte
 • Prehlbovanie relevantnej teórie
 • IPMA jazyk a špecifická terminológia

Cieľová skupina

 • Záujemcovia o certifikáciu IPMA Level B

Použité metódy

 • Prezentácia
 • Vzorové testy a príklady
 • Diskusia s knihou SPS4

Trvanie

 • KickOff – 4 hodiny, online
 • Workshop – 2 dni
 • Koučing a administrácia – 4 hodiny, online
 • Prezenčne, online, hybridne podľa dohody

Dátumy

 • KickOff – 30.5.2023 alebo 14.6.2023
 • Workshop 28.-29.6.2023

Cena

 • 1.799 EUR vrátane DPH
 • Každý účastník obdrží výtlačok certifikačnej publikácie SPS4
 • Súčasťou ceny sú tréningové podklady v elektronickej podobe
 • Získanie certifikátu je podmienené úspešným absolvovaním skúšky
 • V cene programu je 1 účasť na skúške

Objednávka

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 97 posts and counting. See all posts by Peter Sochna