Rozvoj kritického myslenia – webinár s profesorom Jozefom Hvoreckým

Odborná skupina From Idea to Project organizuje ďalší z radu webinárov, tentokrát na tému Kritické myslenie s profesorom Jozefom Hvoreckým.

Dátum realizácie: 
1.3.2018 o 16,30 hod

Anotácia:
Pod kritickým myslením rozumieme uplatnenie vedomostí, zručností a štandardných logických postupov v procese pozorovania dejov, získavania údajov, analýzy, vyhodnocovania, ich prezentovania výsledkov a komunikácie s ich prijímateľmi. Z hľadiska jednotlivca ide o vedomý a cieľavedomý  proces tvorby úsudkov, ktorý ústi do interpretovania prijímaných údajov, ich analýzy a syntézy s cieľom hodnotiť ich a vytvárať na ich základe nové poznatky.  V zásade to znamená, že kriticky mysliaci jedinec musí ovládať nielen kritériá spoľahlivosti prijímaných údajov (poznatkov), ale byť zároveň schopný posudzovať oprávnenosť a kvalitu vlastných záverov a tvrdení.

Najznámejšou metódou rozvoja kritického myslenia je sokratovský dialóg. Pri jeho získavaní je dôležité zautomatizovať si nasledujúce skupiny otázok. Kvôli ľahšej predstave uvádzame aj typické príklady otázok patriacich do nich.

Viac informácii a registrácia tu: http://samel.eu/rozvoj-kritickeho-myslenia/

 

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 71 posts and counting. See all posts by Peter Sochna