Súťaž Projekt roka 2018

Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter, v spolupráci s portálom efocus.sk vyhlasujú 6. ročník súťaže Projekt roka.

Vyplnením formulára http://bit.ly/2q69QVE do 15. júla sa predbežne prihlasujete do súťaže Projekt roka. Súťaž sa otvorí, ak sa do nej v stanovenom termíne do 15. júla  zaregistruje najmenej 5 a viac prihlasovateľov projektov, ktorých po splnení tejto podmienky výzve organizátor, aby vyplnili riadnu prihlášku a súvisiace dokumenty obsiahnuté v bode „k“ podmienok sútaže. V opačnom prípade súťaž v danom roku nebude vyhlásená.

Podmienky súťaže nájdete na stránkach: http://bit.ly/1cPpSJz

http://www.efocus.sk/kategoria/projektovy-manazment/clanok/sutaz-projekt-roka/

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 71 posts and counting. See all posts by Peter Sochna