Základné metódy pre riadenie projektov

Prinášame vám prehľad základných metód, s ktorými sa môžte stretnúť pri riadení projektov. Jednotlivé metódy budeme zvlášť predstavovať v špeciálnych článkoch a videách. V prípade záujmu si môžte nasadenie metód na vlastných projektoch vyskúšať na našich školeniach.

A

Agilita (aj ako Agile) – flexibilný, inkrementálny prístup k riadeniu komplexných úloh. Dnes často využívaný ako protiklad ku tzv. tradičnému prístupu alebo watterfall.

Agile Manifesto – Základné postuláty agility definované jej zakladateľmi.

B

Brainstorming – dvojkroková metóda využívaná na získanie nových myšlienok formou kreatívneho generovania nápadov

C

Cieľ projektu – želaný stav, ktorý má byť dosiahnutý na konci projektu. Spravidla definovaný metódou SMART.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 71 posts and counting. See all posts by Peter Sochna