LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: A man looks at notes posted on a 'Peace Wall' on a boarded up window of a discount store in Peckham on August 10, 2011 in London, England. Hundreds of positive messages have appeared on the board in the last 24 hours calling for peace and tolerance. London had a mostly quiet night after 16,000 police were deployed.Trouble erupted in other cities, mosy notably Manchester, Birmingham and Nottingham. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

Agilné prístupy v projektovom riadení

Tradičné prístupy k projektovému riadeniu, nazývané tiež sekvečné, procesné alebo tzv.Waterfall, sú v súčasnej dobe podrobované značnej kritike a nahrádzané novými prístupmi, ktorých snahou je zvýšiť na jednej strane kvalitu výstupu a na druhej aj proces samotnej realizácie projektu.

Dôvodom je aj to, že počas posledných rokov sa na základe prieskumov (napríklad CHAOS report) úspešnosť projektov nijako nezvyšuje. Máme teda mnoho lessons learned ale tie sa buď ignorujú alebo ešte stále nevedia poskytnúť dostatok vstupov pre kvalitnú realizáciu.

Jednou z odpovedí na nedostatky klasických prístupov sú takzvané Agilné metodiky, ktorých základ bol položený v roku 2001. Vtedy v USA vznikol takzvaný Agile Manifesto.

Agilný manifest znie:
Ľudia a komunikácia sú viac než procesy a nástroje.
Funkčný softvér je viac než vyčerpávajúca dokumentácia.
Spolupráca so zákazníkom je viac než dojednávanie zmluvy.
Radšej reagovať na zmenu než sa držať plánu.

Aj keď časť napravo je dôležitá,
viac si ceníme ľavú časť.

Signatári a aj ostatní zástancovia tohto prístupu chceli vytvoriť flexibilnejší model, ktorý by umožňoval lepšiu interakciu so zákazníkom, rýchlejšie development cykly a hlavne eliminoval byrokraciu a dlhé diskusie či nekonečné fázy analýz a pod.

Základné princípy Agile sú nasledovné:
 • Spokojnosť zákazníka prostredníctvom pravidelnej dodávky softvéru
 • Využitie posilneného, multidisciplinárneho a samoriadiaceho tímu
 • Uprednostnenie priamej a pravidelnej osobnej komunikácie
 • Praktikovanie jednoduchosti
 • Využitím cyklov spätnej väzby, reflexie a iných nástrojov je zabezpečená samo-korekcia a neustále zlepšovanie procesu

Agile je momentálne populárny najmä v oblasti IT ale pomaly sa dostáva aj do iných častí biznisu.

Je uplatniteľný najmä tam, kde je cieľom dodanie produktu, ktorý sa dodáva v krátkych iteráciach – postupne, po menších ale funkčných celkoch.

Jeho úspechy sú viditeľné a používatelia deklarujú že vďaka nemu dosahujú:

 • Rýchlejší čas – Time to Market (30-40%)
 • Úspora (30-70%)
 • Väčšia flexibilita na zmeny
 • Redukcia závad a nedostatkov
 • Väčšia transparentnosť

Najznámejšou agilnou metódou a zároveň najpopulárnejšou je Scrum.

Existuje však aj niekoľko iných:

 • Agile Modeling
 • Agile Unified Process (AUP)
 • Crystal Clear
 • Crystal Methods
 • Dynamic Systems Development Method (DSDM)
 • Extreme Programming (XP)
 • Feature Driven Development (FDD)
 • GSD
 • Kanban (development)
 • Lean software development
 • Velocity tracking

Najdôležitejším z nich sa budeme venovať v samostatných článkoch.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna