Kompetencie projektového manažéra pre rok 2023

Projektový manažér musí mať v súčasnosti aj v budúcnosti mnoho klúčových kompetencií, ktoré mu pomôžu úspešne riadiť projekty. Niektoré z týchto kompetencií zahŕňajú:

  1. Technologická gramotnosť: Projektový manažér by mal byť schopný používať a rozumieť novým technológiám a nástrojom, ktoré mu pomôžu lepšie riadiť projekty a zvýšiť ich úspešnosť.
  2. Agilné riadenie projektov: S rýchlym tempom zmeny v súčasnom svete je dôležité, aby projektový manažér bol schopný rýchlo sa prispôsobiť a flexibilne riadiť projekt, aby dosiahol cieľ v čo najkratšom čase.
  3. Vynikajúce komunikačné schopnosti: Schopnosť komunikovať jasne a efektívne s tímom a zákazníkom je nevyhnutná pre úspešné riadenie projektu.
  4. Kreativita a inovácie: Projektový manažér by mal mať schopnosť myslieť mimo zabehnutých koľají a navrhovať nové a inovatívne riešenia pre svoje projekty.
  5. Manažérske zručnosti: Správne riadenie tímu, delegovanie úloh, plánovanie a riadenie rozpočtu a ďalšie manažérske zručnosti sú nevyhnutné pre úspešné riadenie projektov.
  6. Znalosti a skúsenosti v oblasti projektového riadenia: Projektový manažér by mal mať vedomosti a skúsenosti v oblasti projektového riadenia, aby vedel riadiť projekt efektívne a úspešne.
  7. Schopnosť riešiť problémy: Projektový manažér by mal byť schopný riešiť problémy a konflikty v tíme a zabezpečiť, aby projekt bol riadený bez problémov.
  8. Flexibilita a adaptabilita: S rýchlo sa meniacim prostredím a požiadavkami projektu je dôležité, aby projektový manažér bol flexibilný a schopný sa prispôsobiť a zmeniť smer projektu v prípade potreby.
  9. Orientácia na zákazníka: Projektový manažér by mal mať schopnosť počúvať potreby a požiadavky zákazníka a zabezpečiť, aby projekt bol v súlade s ich očakávaniami.
  10. Analytické a kritické myslenie: Projektový manažér by mal byť schopný analyzovať údaje a informácie a robiť rozhodnutia včas a na základe správnych dát.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna