Všetko o PRINCE2

Všetko, čo potrebujete vedieť o PRINCE2®.

Viac ako milión projektových manažérov používa PRINCE2 v projektoch verejného a súkromného sektora v krajinách po celom svete.
PRINCE2 je procesná metóda efektívneho riadenia projektu, ktorá vám dá základné zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste sa stali úspešným projektovým manažérom. Je skratkou pre PRojects IN Controlled Environments a je používaný a uznávaný po celom svete.
PRINCE2 je úplne škálovateľný a najnovšia aktualizácia rámca znamená, že sa dá ľahšie prispôsobiť každému projektu, ktorý realizujete.

PRINCE2® certifikácia

PRINCE2 vyvinula vláda Spojeného kráľovstva s cieľom zlepšiť kontrolu nad projektmi verejného sektora. A naďalej je povinné, aby projekty, ktoré vynakladajú verejné peniaze vo Veľkej Británii, používali PRINCE2.

Teraz ho však využíva široká škála organizácií vo všetkých priemyselných odvetviach a odvetviach. Nielen vo Veľkej Británii: PRINCE2 sa používa na celom svete.

PRINCE2 je tiež veľmi flexibilný. Ich princípy a procesy je možné prispôsobiť tak, aby riadili úspešné projekty na všetkých úrovniach. Jeho sedem princípov, sedem tém a sedem procesov je osvedčenou praxou v projektovom riadení. Môžete si ich prispôsobiť podľa svojich potrieb.

A PRINCE2 ponúka dokonca aj riešenie, ak je to Agile: PRINCE2 Agile.

Úrovne certifikácie PRINCE2®

Kvalifikácia PRINCE2 predstavuje rôzne úrovne certifikácie, ktoré sú nasledujúce:

 1. PRINCE2 Foundation: Toto je základná úroveň certifikácie. Zamestnanec / organizácia v organizácii poskytne organizácii najlepšie postupy na ďalšie zlepšovanie jej výnosov a ziskov.
 2. PRINCE2 Practitioner: Je to certifikácia, ktorá zvyšuje zručnosti potrebné na riadenie projektov a efektívne riadenie rizík.
 3. PRINCE2 Agile: Certifikácia je nový modul vhodný pre tých, ktorí už dostali PRINCE2 a potrebujú ďalšie pokyny týkajúce sa používania agilných metód. Táto certifikácia je vhodná pre projekty malého i veľkého rozsahu.

Ako vám PRINCE2® môže pomôcť?

Po celom svete existuje viac ako 1 milión certifikovaných odborníkov PRINCE2 a je pevne známy ako najpraktickejšia metóda projektového riadenia na svete.

Zručnosti, ktoré sa naučíte prostredníctvom PRINCE2, vám pomôžu riadiť projekt s vyššou efektivitou a úspechom. Pomôže vám to aj pri kariérnom postupe – v mnohých organizáciách je potrebné mať PRINCE2 certifikát . V skutočnosti 88% projektových profesionálov uviedlo, že ich v ich kariére podporoval PRINCE2.

Certifikácia PRINCE2 vám dáva príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti, aby ste mohli dosiahnuť lepší plat. Najlepšie spoločnosti považujú PRINCE2 za jedno z najdôležitejších kritérií pri prijímaní do zamestnania, a preto poskytujú lukratívne platy certifikovaným odborníkom. Podľa Payscale zarábajú profesionáli s certifikátom PRINCE2 priemerný plat v USA 100 000 dolárov

Ak ste sa vždy zameriavali na prácu v zahraničí, potom je pre vás najlepšia voľba získať certifikáciu PRINCE2. Certifikácia PRINCE2 je na celom svete uznávaná ako rozhodujúca kvalifikácia a zamestnávatelia ju vyhľadávajú pri prijímaní kandidátov.

Ako môže PRINCE2® pomôcť vašej spoločnosti?

V organizácii, ktorá bude dodržiavať metodiku PRINCE2, budú mať vaše projekty :

 • Spoločný a dôsledný prístup
 • Kontrolovaný a organizovaný začiatok, stred a koniec
 • Pravidelné kontroly pokroku oproti plánu
 • Ubezpečenie, že projekt má naďalej obchodné opodstatnenie

PRINCE2® kvalifikácia

Certifikácia je rozdelená na dve rôzne úrovne kvalifikácie – základná a praktická.

Level Foundation je úvodom do princípov, tém a procesov PRINCE2. To vám ukáže, ako realizovať projekty dôsledne podľa harmonogramu a v rámci rozpočtu, zvládať riziká a minimalizovať vnímané problémy.

Úroveň Practitioner vás potom naučí, ako aplikovať a prispôsobiť PRINCE2 tak, aby vyhovoval potrebám a problémom konkrétneho scenára projektu.

Kto zodpovedá za PRINCE2®?

PRINCE2 je riadený obchodnou spoločnosťou AXELOS, ktorá bola založená v roku 2013 a ktorú spoločne vlastnia:

 • The Cabinet Office
 • Capita PLC

Spoločnosť AXELOS riadi a rozvíja globálne portfólio najlepších postupov, za ktoré prevzala zodpovednosť Kabinetná kancelária. Portfólio zahŕňa:

 • PRINCE2
 • MSP (Správa úspešných programov)
 • ITIL
 • M_O_R (riadenie rizika)

Predtým boli tieto metodiky riadené Úradom pre vládny obchod (OGC) a ešte predtým boli pôvodné sady nástrojov vytvorené Centrálnou počítačovou a telekomunikačnou agentúrou (CCTA).

Vstupné požiadavky pre certifikáciu PRINCE2®

Pre certifikáciu úrovne PRINCE2 Foundation nie sú žiadne vstupné požiadavky.

Pre certifikáciu PRINCE2 Practitioner je potrebná aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Certifikácia na úrovni Foundation
 • Certifikát PMP alebo CAPM od PMI
 • Certifikát IPMA úrovne A / B / C / D

Priebeh skúšky PRINCE2 Foundation

 • Skúška je dostupná v anglickom, nemeckom, poľskom, francúzskom, holandskom, nórskom a dánskom jazyku
 • Štandardné trvanie skúšky je 1 hodina, ľudia, ktorí nerobia skúšku v materinskom jazyku majú o 25% viac času.
 • Ide o test so 60 otázkami, na každú otázku sú 4 odpovede a iba 1 správna.
 • Úspešné hodnotenie je 55% (Musíte teda správne skóre 33 otázok, aspoň z celkových 60 otázok)
 • Za správnu odpoveď získavate bod, za nesprávnu 0 bodov. Body sa nestrhávajú.

Priebeh skúšky PRINCE2 Practitioner

 • Skúška je dostupná v anglickom, nemeckom, poľskom, francúzskom, holandskom, nórskom a dánskom jazyku
 • Trvanie skúšky 2,5 hodiny, ak nehovoríte hore uvedenými jazykmi, máte o 25% viac času.
 • Test má 9 otvorených otázok – scenárov.
 • Kladie sa dôraz na metodiku a využitie siedmich princípov, procesov a tém.
 • Prispôsobenie PRINCE2 podľa konkrétnej organizácie a environmentálnych potrieb.

Ako získam certifikát PRINCE2®?

Certifikácia PRINCE2 sa dá realizovať 2 spôsobmi:

 • Návštevou školenia u spoločnosti, ktorá má štatút A.T.O. – Akreditovaná tréningová organizácia. Na konci kurzu vám táto organizácia dá urobiť test. Ak test zvládnete, získate certifikát.
 • Samoštúdiom a prihlásením sa na certifikáciu u spoločnosti Peoplecert.

Ktoré školenia s certifikáciou sú najlepšie?

Na Slovensku poskytuje školenia a certifikácie PRINCE2 viacero spoločností. Pokiaľ máte záujem o túto certifikáciu alebo iba zvažujete, ktorá je pre vás najlepšia, napíšte alebo zavolajte mi. Po identifikovaní vašich očakávaní a potrieb nájdeme riešenie, ktoré bude najlepšie pre vašu kariéru aj peňaženku.


AXELOS®, ITIL®, MSP®, MoP®, P3O®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 98 posts and counting. See all posts by Peter Sochna