Výhody certifikácie IPMA

Pre IPMA Slovakia som pripravil článok, ktorý sumarizuje výhody IPMA® certifikácie oproti ostatným. Ak sa rozhodujete, ktorý certifikát je pre vás najvhodnejší, môže vám tento článok pomôcť.

Projektový manažment ako profesia naberá posledné roky na dôležitosti. A hoci existujú formálne definované znalosti, skúsenosti a spôsobilosti, ktoré musí mať kvalitný projektový manažér, tieto neboli doposiaľ často vyžadované. Momentálne najmä v súvislosti s narastajúcou potrebou efektivity, šetrenia zdrojov a rýchlej odozvy na zákaznícke potreby sa do popredia dostávajú požiadavky na overených a kvalitných projektových manažérov. Toto overenie ich kvality je možné dosiahnuť využitím nezávislej certifikácie projektových manažérov.

Aktuálne sú vo svete platné a najviac uznávané certifikácie IPMA®, PMI® a PRINCE2®. Viacero projektových manažérov a ich zamestnávateľov sa prirodzene zaujíma o to, ktorý z nich je najlepší. Cieľom tohto článku je vyzdvihnúť výhody IPMA certifikácie oproti ostatným a jej etablovanie ako najkomplexnejšieho certifikačného štandardu.

 • IPMA® alebo International Project Management Association je najstarším združením projektových profesionálov.
 • Ako jediná sa zaoberá testovaním nielen metodických spôsobilostí (tzv. hard skills) ale aj sociálnych spôsobilostí (tzv. soft skills). Tie predstavujú podstatné faktory úspešnosti pri riadení projektov.
 • Vydáva publikáciu IPMA Competence Baseline – ICB, ktorá definuje spôsobilosti (competences) projektového manažéra a slúži ako podklad pre skúšku. Hovorí o tom, čo má ovládať dobrý projektový manažér. Testuje celú jeho osobnosť. PMI a PRINCE2 sa sústredia na procesy, roly a postupy.
 • Poskytuje väčšiu variabilitu certifikácii podľa skúsenosti. Umožňuje vystaviť certifikát pre člena projektového tímu – IPMA Level D, projektového manažéra IPMA Level C, senior projektového manažéra IPMA Level B a programového manažéra IPMA Level A. Tým je možné plánovať kariérnu cestu projektového personálu. PRINCE2 má 2 základné stupňe P2 Foundation a PRINCE2 Practitioner. PMI ponúka CAPM pre členov tímu a PMP pre projektových manažérov.
 • Podmienkou získania vyšších stupňov je aj dokladovanie niekoľkých rokov praxe pri riadení relevantných projektov. IPMA vychádza z toho, že nestačí naučiť sa teóriu. Pre zamestnávateľa alebo zákazníka to poskytuje vyššiu istotu v tom, že držiteľ týchto certifikátov má naozaj skúsenosť s riadením projektov. Doklad o praxi vyžaduje aj PMI. Naproti tomu PRINCE2 prax uchádzačov neoveruje.
 • Výhodou tejto certifikácie je aj to, že ako jediná sa realizuje v slovenskom jazyku. PMI a PRINCE2 skúšky sú realizované v anglickom jazyku. Tým sa komplexnosť skúšky môže pre niekoho zvýšiť.
 • Skúška u IPMA sa realizuje kombináciou testu, praktického riešenia simulovanej situácie na projekte a osobným pohovorom. Pri skúške sú prítomní 2 vyškolení a certifikovaní hodnotitelia. PMI a PRINCE2 testy sú iba písomné.
 • Certifikát IPMA má platnosť 5 rokov, pričom jeho predĺženie je realizované dokladovaním praxe a osobnostného rozvoja. Nerobí sa opakovaná skúška. Prostredníctvom toho sa kontroluje relevantnosť certifikátu. Platnosť certifikátov limituje aj PMI u PRINCE2 je úroveň Foundation platná doživotne.
 • IPMA certifikáciu realizuje striktne nezávislá certifikačná autorita. Toto je aj u PMI. V prípade PRINCE2 je skúška realizovaná ako súčasť prípravného školenia.

IPMA certifikát (obzvlášť úrovne C, B, A) teda o svojom držiteľovi dokazuje, že:

 • Pozná relevantné postupy pre riadenie projektu
 • Má osobnostné predpoklady pre vedenie tímu a riadenie ostatných účastníkov projektu
 • Má skúsenosti s riadením projektov
 • Toto preukázal pri intenzívnej písomnej a ústnej skúške s 2 nezávislými expertami

Na záver si dovolím jednu často používanú metaforu.

Ak si máte sadnúť do lietadla, chcete, aby ho riadil pilot, ktorý si prečítal knihu ako lietať a urobil test? Alebo pilot, ktorý okrem testu preukázal doklad o praxi? Či radšej pilot, ktorý absolvoval skúšku, preukázal prax a obstál v osobnom pohovore a simulovaných situáciách s dvoma nezávislými odborníkmi?

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna

One thought on “Výhody certifikácie IPMA

Comments are closed.