Certifikat v projektovom riadeni

Aký certifikát v projektovom riadení si vybrať? IPMA®, PMI® alebo PRINCE2®?

Ak máte záujem o získanie medzinárodne uznávaného certifikátu v projektovom riadení či už pre seba alebo pre svojich zamestnancov, veríme, že vám pomôžu nasledovné informácie.

Základné faktory pre rozhodovanie sú napríklad:

1. Na akom štandarde je postavená projektová metodika vašej spoločnosti prípadne materskej spoločnosti?

Ak vo vašej spoločnosti existuje metodika (smernica, proces) projektového riadenia, preverte, podľa ktorého z medzinárodných štadnardov je vytvorená (IPMA®, PMI®, PRINCE2®). I keď môže ísť o na-mieru-šitý produkt, jedna z metodík bude nosná.

V prípade, že u vás ešte nič také neexistuje, skúste sa informovať v materskej firme. V opačnom prípade si môžte vybrať sami.

2. Aká je najčastejšie požadovaná metodika od vašich (potenciálnych) klientov či dodávateľov?

Výhodou „napasovania“ vlastného prístupu zákazníkovi je lepšia spolupráca na spoločných projektoch, unifikovaný prístup k riadeniu projektu, jednotná terminológia a aj väčšia dôvera.

3. Aká je znalosť anglického jazyka u uchádzačov

Iba skúška podľa IPMA® sa realizuje kompletne v slovenskom jazyku (na vyžiadanie aj v inom). Skúška u PMI® je kompletne v anglickom jazyku (existuje prekladová pomôcka v 12 najpočetnejších jazykoch vrátane nemčiny a ruštiny). Pri novej verzii skúšky PRINCE2® sa už tiež používa iba angličtine, nemčine a 5 ďaľších jazykov.

4. Reálne projektové skúsenosti uchádzačov

Pri stupňoch C-B-A u IPMA® ako aj PMI® sú vyžadované praktické skúsenosti, ktoré sa vopred dokladujú a preverujú. Pre IPMA stupeň D nie je prax podmienkou. U PRINCE2® prax nie je nutná avšak v prípade vyššieho stupňa Practitioner je odporúčaná.

5. Forma skúšky

Skúška u IPMA® sa skladá z písomnej časti (testov a simulovaných zadaní) a pri stupňoch C, B a A aj z ústneho pohovoru. Pre stupeň D trvá jeden deň, pre ostatné stupne 2 dni.

Skúška u PMI® je realizovaná formou počítačového testu. Vykonáva sa v testovacích centrách Prometric po celom svete. Samotný test obsahuje 400 otázok v angličtine a trvá 4 hodiny.

Skúška u PRINCE2® je realizovaná formou online písomného testu (otázky a zadania). Niekedy sa skúška realizuje na záver školenia, ktoré realizuje tzv. ATO (autorizovaná tréningová organizácia). Je možné ju vykonať online prostredníctvom organizácie PeopleCert.

6. Finančný rozpočet

Ceny u IPMA® sú odstupňované od 276 EUR za Level D do 1500 EUR za Level A.

U PMI® stojí CAPM 225USD pre člena PMI a 300 pre nečlena. Stupeň PMP stojí cca 405 USD pre člena a 555 USD pre nečlena. Ročný členský poplatok je 129 USD.

Certifikácia u PRINCE2® sa realizuje buď priamo na školení jej cena je zahrnutá do ceny školenia alebo priamo napríklad v PeopleCert. Cena začína na 650 EUR.

Verím, že vám tieto body pomôžu.

Rád vám zodpoviem prípadné otázky, prosím kontaktuje ma buď telefonicky – 0903272636 alebo emailom.


AXELOS®, ITIL®, MSP®, MoP®, P3O®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 98 posts and counting. See all posts by Peter Sochna

One thought on “Aký certifikát v projektovom riadení si vybrať? IPMA®, PMI® alebo PRINCE2®?

Comments are closed.