Umelá inteligencia a projektový manažment: Príležitosti a výzvy

V októbri 2023 vyšiel u PMI.org výborný článok, ktorý sa zaoberá vplyvom umelej inteligencie (AI) na vykonávanie projektov a úlohu projektového manažéra.

AI už ovplyvňuje projektový manažment a tento trend bude pokračovať. 21% respondentov v prieskume uvidelo, že už AI používajú. 91% zasa hovoria, že AI bude mať významný vplyv na profesiu. 82% vyšších manažérov uviedlo, že AI bude mať aspoň nejaký vplyv na to, ako sa budú v ich organizácii realizovať projekty v nasledujúcich piatich rokoch. Projektoví manažéri musia jednoznažne skúmať a využívať príležitosti, ktoré AI ponúka, a zároveň rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie v tejto oblasti.

Článok sa zameriava na podmnožinu UI technológie nazývanú generatívna umelá inteligencia (GenAI), ktorá dokáže vytvárať nový obsah a riešenia na základe existujúcich dát a modelov.

Využitie vidia v nasledovných oblastiach:

Automatizácia
GenAI dokáže automatizovať úlohy, ktoré sú málo zložité a vyžadujú si len malý zásah človeka do ich konečného výsledku. Príkladom je generovanie správ, analýza dokumentov s viacerými typmi údajov, sumarizácia zápisov zo stretnutí a vykonávanie výpočtov. Prístup „automatizácie“ umožňuje projektovým manažérom vytvárať štandardné podnety, ktoré môžu používať v rôznych projektoch a ostatní členovia tímu, pretože tieto úlohy vo všeobecnosti nepotrebujú vysoko skúsených projektových manažérov na posúdenie a overenie výsledkov.

Pomoc
Na úrovni „asistencie“ môžu odborníci na projekty využívať nástroje GenAI na doplnenie svojich analýz, získavať prvé návrhy na preskúmanie odborníkmi a iteratívne vytvárať očakávané výstupy pre konkrétnu úlohu. Výsledky nástroja nemožno považovať za úplné bez spresnenia, testovania a doplňujúcej analýzy. Príkladom tohto prístupu je vytvorenie prvého návrhu analýzy nákladov a prínosov, vykonanie analýzy údajov, ktorá sa použije na odporúčanie zmeny rozsahu, vytvorenie plánov harmonogramu a vykonanie analýzy rizík. Konečný výsledok si pravdepodobne bude vyžadovať mierny zásah skúseného projektového odborníka, aby sa zabezpečila jeho úplnosť a presnosť.

Augmentácia
Najzložitejšou úrovňou je „augmentácia“, pri ktorej môžu odborníci na projekty rozšíriť existujúce schopnosti a preskúmať a rozvinúť nové schopnosti. Tento prístup pomáha projektovým manažérom vykonávať zložitejšie a strategické úlohy špecifické pre danú organizáciu alebo tému, ako je napríklad vytváranie vynikajúcich obchodných prípadov pre projekty a podpora komplexného rozhodovania s mnohými vzájomnými závislosťami a premennými.
V konečnom dôsledku budú projektoví odborníci stále riadiť a vykonávať väčšinu práce, ale môžu využívať GenAI na získavanie poznatkov a vykonávanie špecifických úloh pomocou viacerých interakcií s nástrojom. Na tejto úrovni je pravdepodobné, že hĺbka skúseností a znalostí jednotlivca o podnikaní a riadení projektov ovplyvní kvalitu konečných výsledkov.

A ako konkrétne budeme používať umelú inteligenciu pri riadení projektov?

Plánovanie projektu: Pomocou GenAI môžete zjednodušiť dolovanie údajov a analýzu historických údajov, ktoré pomáhajú pri celkovom plánovaní a optimalizácii projektu a vytvárajú komplexnú projektovú dokumentáciu zohľadňujúcu všetky znalostné oblasti príručky PMBOK®.

Riadenie času a nákladov: Používajte GenAI na podporu odhadu a spresnenia času a nákladov, podporu analýzy nákladov a prínosov, vykonanie analýzy získanej hodnoty, výpočet a identifikáciu zmierňujúcich opatrení na riešenie prekročenia nákladov, oneskorenia atď.

Riadenie rizík: GenAI môže podporovať a pomáhať pri identifikácii, analýze a všeobecných odporúčaniach na zmiernenie a odstránenie rizík. Môže pomôcť definovať plánovanie rizík a správy o rizikách a podporovať komunikáciu.

Pomoc pri písaní a čítaní: GenAI sa široko využíva na zlepšenie písania vrátane dokumentov a e-mailov, na podporu všeobecných a špecifických komunikačných úloh. Môže sa používať aj na generovanie kódu, sumarizáciu poznámok zo stretnutí a skúseností z minulých projektov a získavanie poznatkov z neštruktúrovaných údajov.

Celý článok v anglickom jazyku nájdete na: Shaping the Future of Project Management With AI | PMI

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna