Priprava na certifikacnu skusku

Ako sa pripraviť na certifikačnú skúšku?

Vybrali ste si certifikát a teraz stojíte pred výzvou, ktorú predstavuje certifikačná skúška?

Verte, tejto situácii čelilo pred Vami už niekoľko tisíc teraz už certifikovaných projektových odborníkov.

Takže, ako na to?

Vždy existuje aj možnosť, že proste ráno vstanete, prídete na skúšku a všetko to „dáte ľavou zadnou“. Aj vy ste už počuli tieto „success story“? Aj ja a nie raz.

Realita je však trocha iná. Ale pekne po poriadku.

Certifikačná skúška sa líši podľa vami zvoleného certifikátu. (Ak sa rozhodujete, ktorý certifikát v projektovom riadení je pre vás ten pravý, píšeme o tom tu.) My sa budeme venovať 3 najčastejšie sa vyskytujúcim a využívaným na Slovensku:  IPMA®, PMI® a PRINCE2®.

IPMA®

Certifikačnú skúšku podľa IPMA realizuje na Slovensku Spoločnosť pre projektové riadenie, ktorá využíva značku IPMA Slovakia. Samotná skúška pre stupne D, C, B pozostáva z písomnej časti realizovanej online v slovenskom jazyku Uchádzači majú 3 hodiny na to, aby zodpovedali otázky a vyplnili test. Uchádzači na stupne B a C pokračujú ďalší deň 3 hodinovým workshopom alebo online realizovaným individuálnym pohovorom. Okrem toho musia vytvoriť a zaslať tzv. Správu o projekte.

Jediná oficiálna kniha, ktorá je odporúčaná ako zdroj pre prípravu je Súbor požadovaných spôsobilostí (SPS4), ktorú vydáva priamo SPPR. Jej obsah korešponduje s testom. Zadania a príklady však skúmajú aj znalosť metodiky a nástrojov uchádzačov. Tu môže ešte čiastočne pomôcť Oficiálny výkladový slovník, ktorý taktiež pripravila SPPR.

Ak si chcete poistiť úspech skúšky, jednoznačne odporúčame absolvovať prípravné školenie u spoločnosti, ktorá takúto službu poskytuje. Pri výbere takejto spoločnosti je dobré zohľadniť niekoľko faktorov:

  • aká je úspešnosť uchádzačov o skúšku po príprave u tejto spoločnosti
  • ako flexibilne vie daná spoločnosť prispôsobiť obsah kurzu vašim znalostiam a potrebám
  • či je prípravný program danej spoločnosti akreditovaný priamo SPPR

Medzi najlepšie pripravených uchádzačov o certifikáciu patria absolventi prípravných kurzov u spoločnosti next level consulting, ktorá má zatiaľ 100% úspešnosť. Ich prípravný kurz je zároveň ako jediný akreditovaný priamo Spoločnosťou pre projektové riadenie. Máte teda istotu, že kurz realizovaný u nich vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky.

PMI®

Certifikačná skúška na získanie certifikátu u PMI sa vykonáva na počítači, v skúšobnom centre Prometric. Ide o multiple choice test (viacero správnych odpovedí) v anglickom jazyku. Ako príprava sa odporúča PM Book of Knowledge – kniha vydávaná priamo PMI. Okrem nej je veľmi známa a overená kniha PMP exam preparation od Rita Mulcahy. Keďže samotná skúška predstavuje pomerne veľký stres ako časový, tak jazykový a znalostný, odporúčame absolvovať prípravný školiaci program u niektorej vzdelávacej spoločnosti. Je však veľmi dôležité, aby daná spoločnosť mala štatút R.E.P. – Registered Education Provider, ktorý udeľuje samotná PMI. Rovnako je dobré poznať percento úspešnosti uchádzačov pripravovaných touto spoločnosťou.

Veľmi dobré referencie poskytujú absolventi prípravných kurzov u spoločnosti next level consulting, ktorá má zatiaľ 100% úspešnosť. Rovnako vie na požiadanie poskytnúť aj tzv. X-AM simulátor skúšky. Tento výrazne zvyšuje komfort pri samotnej skúške tým, že poskytuje istotu pripraveným uchádzačom.

PRINCE2®

Certifikácia na PRINCE2® je odlišná od predošlých tým, že sa môže realizovať priamo na prípravnom školení, ktoré však musí poskytovať tzv. A.T.O. – Authorized Training Organization. Počas prípravného školenia vás lektor sprevádza jednotlivými časťami tohto procesného modelu a dáva vám aj vzorové testy. Skúška sa opiera o knihu Managing Successfull Projects with PRINCE2. Pred samotným školením je potrebné si túto knihu vopred prečítať a naštudovať. Na samotnom školení sa už iba rekapituluje jej obsah a vysvetľujú nezrovnalosti. Na konci školenia absolvujú účastníci test. Daný test je vyhodnotený buď lektorom (v prípade stupňa Foundation) alebo odoslaný do Veľkej Británie (stupeň Practitioner).

Pri výbere školenia a samotnej školiacej spoločnosti je potrebné preveriť jej status A.T.O. a taktiež overiť úspešnosť uchádzačov. Absolventi prípravných kurzov u spoločnosti next level consulting, majú pre úroveň Foundation 100% úspešnosť.

Dôležité upozornenie: Uvedené služby poskytujú na Slovensku aj iné spoločnosti, pri next level consulting však vieme na základe spätných väzieb od účastníkov i hodnotiteľov ako aj informácií od školiteľov garantovať vysokú pravdepodobnosť Vášho úspechu pri skúške. Samozrejme, nič nejde samo a okrem účasti na školení je potrebné aj intenzívne samoštúdium a hlavne kľud a rozvaha pri skúške samotnej.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 98 posts and counting. See all posts by Peter Sochna

One thought on “Ako sa pripraviť na certifikačnú skúšku?

Comments are closed.